screening personeel

Waarom screening van personeel belangrijk is

Helaas komt het in de praktijk regelmatig voor dat werkgevers te maken krijgen met niet-integere werknemers. Een werknemer die teveel declareert bijvoorbeeld, of die vertrouwelijke informatie laat uitlekken. Of belangenverstrengeling waarbij de werknemer een opdracht aan een bedrijf geeft omdat hij of zij een bepaalde relatie met dat bedrijf heeft (of geld aanneemt bij het aanbesteden van een opdracht). Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Daarom is het goed om vóór aanname door middel van screening personeel al een beeld te kunnen krijgen van de potentiële nieuwe medewerker.

screening personeel

Wat kunt u zelf doen?

Als werkgever bent u volgens de wet verplicht om van nieuwe medewerkers het originele identiteitsbewijs op te vragen. Dit dient u te controleren, zodat u zeker weet dat dit van de persoon is die u voor u heeft en dat het geen fraude betreft Vervolgens maakt u een duidelijke kopie die u bewaart in het dossier. Een digitale scan mag ook.

Verklaring omtrent gedrag

Een ander heel goed middel is om de werknemer te vragen om het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze kan uw toekomstige medewerker zelf bij zijn of haar gemeente opvragen, maar dit kan ook via online via websites die hier hun diensten voor aanbieden. U als werkgever kan deze VOG ook voor een of meerdere medewerkers via een dergelijke website opvragen. Wel wordt de afgegeven verklaring altijd in hard copy naar de persoon in kwestie gestuurd en wordt de toekomstige werkgever hier niet over geïnformeerd, u zult daarvoor zelf bij uw toekomstige medewerker navraag moeten doen.

Schade door niet integere medewerkers

Bent u ondernemer? Dan weet u als geen ander wat negatieve mond tot mond reclame bij uw bedrijf kan aanrichten. Negatieve ervaringen worden velen malen vaker gedeeld dan positieve. Er hoeft slechts één medewerker iets te doen wat niet door de beugel kan en dit overschaduwt alles waarmee uw bedrijf zijn goede naam heeft opgebouwd. Het bekende spreekwoord “voorkomen is beter dan genezen” gaat hier zeker op. Hoewel screening niet kan voorkomen dat er toch iets mis kan gaan, maakt het de kans wel een stuk kleiner.